Luật sửa đổi phòng chống tham nhũng liệu có hiệu quả?

Dự án về luật phòng chống tham nhũng đã được đưa ra thảo luận trên nhiều phương diện vào quý 4 năm 2017. Tuy nhiên sau thảo luận tại Quốc Hội, vẫn còn nhiều điểm băn khoăn được các đại biểu Quốc hội quan ngại nêu ra. Thực hiện được 1 quý đầu năm 2018, cùng xem những điểm còn chưa hiệu quả sau lần sửa đổi cuối năm 2017 qua bài viết hôm nay.

  1. Luật sửa đổi chưa sát với thực tế

Các quy định bao gồm quy tắc ứng xử, những quy định cán bộ công chức, viên chức không được phép v phạm, các trường hợp nhận quà… Hay các quy định về việc không bố trí quan hệ gia đình làm các việc cụ thể càng dễ nảy sinh tham nhũng.

Cụ thể: http://kdlc.vn/tin-bao-chi/co-bao-nhieu-hanh-vi-tham-nhung.html

Việc chưa làm rõ nội hàm của các quy định về liêm chính trong hoạt động của hàng loạt cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo ra nhiều sơ hở cho những kẻ có ý định phòng ngừa tham nhũng nảy sinh. Đã có nhiều khuất tất, các trường hợp kiện tụng tham nhũng khó xử lý khi áp dụng luật sửa đổi. Vì vậy có thể thấy thực tế sửa đổi này còn thiếu tính thiết thực.

Khó để giảng dạy cho mọi đối tượng

Khi đưa nội dung liêm chính, chống tham nhũng vào giảng dạy, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một khía cạnh mới mẻ, khá quan trọng nhưng sẽ khiến cho giáo dục quá tải dù ở bất kể trình độ nào. Thế nên, những sửa đổi này vẫn còn cần thảo luận kỹ lưỡng để lựa chọn đối tượng giảng dạy cụ thể.

Như vậy dự thảo sửa đổi luật tác hại của việc tham nhũng vẫn chưa triệt để và còn khá nhiều điểm cần bàn bạc và thay đổi nhiều hơn trong thời gian tới.

Leave a Reply